18 มีนาคม 2562 นมลดปล่อยคาร์บอน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1521575

อาร์ล่าฟู้ดส์ บริษัทนมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีเจ้าของเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเดนมาร์ก, สวีเดน, เยอรมนี และอังกฤษ จำนวน 10,300 ราย วางแผนเตรียมลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ 30 ในทศวรรษหน้า เพื่อตอบสนองผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้บริโภค รายงานจากองค์การสหประชาชาติระบุการทำฟาร์มปศุสัตว์เพียงอย่างเดียวมีส่วนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึงร้อยละ 18 ขณะที่นมอาร์ล่า 1 ลิตร ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1.15 กิโลกรัม บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดลงร้อยละ 30 ในปี 2573 และเป็น 0 ภายในปี 2593

อาร์ล่าวางแผนเตรียมเปลี่ยนไปใช้การบริหารจัดการที่ยั่งยืนมากขึ้น เช่น พลังงานหมุนเวียน บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และลดการผลิตของเสีย ในขณะเดียวกันให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และพุ่มไม้ได้มากขึ้นเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบการย่อยอาหารของวัวปล่อยก๊าซมีเทนบริษัทเตรียมหาวัตถุดิบเพื่อลดปริมาณอาหาร ลดการย่อยในกระเพาะวัว สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและสิ่งแวดล้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาร์ล่าฟู้ดส์ เชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้มีผู้บริโภคมากขึ้น เพราะผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยให้เกษตรกร เพื่อการเลี้ยงโคนมที่ยั่งยืน เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในนมอินทรีย์ องค์การสหประชาชาติยังได้ระบุอีกว่า ในอนาคตผู้คนจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานในการกิน เดินทาง และการใช้ชีวิตประจำวัน ไปในแนวทางเลือกซื้อสินค้าที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ ความเป็นไปของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยหรือไม่ เพราะมาตรการแบบนี้อาจจะถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้าได้ ภาคเกษตรไทยได้คิดเตรียมการรับมือกับปัญหานี้แค่ไหน